Wherefore Bellowing Cross-Writing

Only Want To Be With You

friskvård

Friskvård är bättre än sjukvård. Det hörs ju långa vägar bara på själva namnet, eller hur? Sjukvård är en väldigt sjuk företeelse i vårt moderna samhälle och ett säkert tecken på att vi helt missat målet och fokuserat på fel saker ända från början. Att ingripa först när det finns tecken på sjukdom, och då bara försöka åtgärda symtomen är helt galet. Det är ju det sjukvård handlar om. Men friskvård, å andra sidan, går ut på att förebygga och vårda hälsan innan den blir till ohälsa. Massage är en utomordentlig form av friskvård.